Ireo hevitrao momba ny asa ataonay

Ambarao eto izay hevitrao momba ny asanay

Ity sehatra ity dia natao mba alalanay izay fankasitrahana sy fandaminana mila atao sy izay hilainao ary sitrakao raha ampidirinay ao anatin'ny sehatra mbola tokony ho sahaninay

Ny mombamombanao ireo zavatra tianao ho ambara hanatsarana ireo efa misy